Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!

21.maijā visas Brocēnu novada 7.klases devās ekskursijā uz Saldus Jaņa Rozentāla vēstures un mākslas muzeju un Jaunpils pili. Šo pasākumu finansēja Vītolu fonds un Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs. Saldus muzejā mums vairāk pastāstīja par Saldus vēsturi. Vispirms mūs sadalīja divās grupās, jo bija divas gides. Viena grupa strādāja ar rakstītajiem un vizuālajiem vēstures avotiem par Saldus pilskalnu, teikām un veiktajiem arheoloģiskajiem izrakumiem Frauenburgas pils teritorijā. tie, kas bija šajā grupā lasīja, pārrunāja lasīto un tad mēģināja attēlot, kāda varēja izskatīties Frauenburgas pils. Tie skolēni, kas bija otrā grupā atradās citā telpā. Tur mums izstāstīja īsi par Saldus vēsturi. Vairāk uzmanību pievērsa viduslaiku vēsturei. Mums iedeva aptuvenu pilskalna attēlu ar pili, kāda varēja Saldū būt viduslaikos. Tad tika atvilkta kaste ar koka dažādiem klučiem. Mums vajadzēja no kastes ņemt ārā un no klucīšiem bija jāizveido, kāda varēja mūsu skatījumā izskatīties Frauenburgas pils un citi veidoja viduslaiku pilskanu. Tad mēs pēc apraksta likām klāt ezeru, upes. Nedaudz smieklīgi bija, jo upe bija zili biezi diegi un ezers bija izveidots – no zila auduma izgriezts pleķis. Bet domu mēs sapratām. Pēc nodarbības mēs izkalām naudu. Tad mēs braucām uz Jaunpils pili, kur mūs sagaidīja aizraujoša gide – viņa tēloja atslēgu glabātāju pilī, kura mums lika pārģērbties par bendēm, mūkiem un citos apģērbos. Gide bija ļoti interesanta, visu laiku bija jāsmejas. Mūs izvadāja pa pils telpām un vīna pagrabu. Lai no tā tiktu ārā, bija jānodzied kāda dziesma – mēs dziedājām „Seši mazi bundzinieki”. Vīna pagrabā mums rādīja arī ieročus- zobenu, cirvi, bozi, u.c. Arī Jaunpils pilī izkalām naudu. Kad tikām no pagraba laukā šāva lielgabalu mums par godu. Tad sekoja viduslaiku rotaļas. Mums patika šaušana ar loku, iešana ar ķekatām, izmēģinājām veiklību ar kustīgajiem maisiem uz baļķa. Nedaudz pasitāmies ar siena maisiem uz baļķa un drosmīgākie ļāva sevi ielikt siekstā. Tas bija ļoti neērti, pat kauns bija. Baudījām arī viduslaiku ēdienu, pie tam, mums visiem bijā jāēd ar rokām- tāpat kā viduslaikos. Ekskursija bija interesanta! Paldies pasākuma finansētājiem – Vītolu fondam un Monreālas Latviešu sabiedriskajam centram.

Blīdenes pamatskolas 7.klase

Galerija: 
Kategorija: