Lielā talka 2014

Blīdene nav izņēmums - arī šeit Lielās talkas dienā iedzīvotāji savu pagastu centās padarīt tīrāku, zaļāku un sakoptāku.
Šogad blīdenieki rosījās visur. Tika izzāģēts vecais skolas ābeļu dārzs. Skolēni sakopa skolas apkārtni - grāba pērnās lapas un slaucīja asfaltu sporta laukumā. Aktīvie jaunieši, māmiņas un biedrības "Laikavots" pārstāvji savas pūles veltīja bērnu laukuma atjaunošanai starp daudzdzīvokļu mājām. Nākotnes ielas māju iedzīvotāji demontēja veco ietvi, kas savu laiku bija jau nokalpojusi. Pagasta pārvaldes darbinieki izzāģēja un dedzināja krūmus parka teritorijā, savukārt, draudzes ļaudis strādāja, lai izveidotu skastu parku Mācītājmājas teritorijā.
Arī viensētās rosība bija aktīva - tika dedzināti zari, grābtas pērnās lapas un stādītas puķes.

Galerija: 
Kategorija: