"Bitītēm" - 5

 28.02.2015. Blīdenes kultūras namā plkst.18:00 bērnu deju kolektīvs "Bitītes" iepriecināja sevi un skatītājus ar savu jubilejas koncertu "Mūsu mīļie draudziņi - mums ir 5 gadiņi".

Koncerts šogad bija veltīts pašiem dejotājiem un visiem draudziņiem, kuri piecu gadu laikā ir bijuši kopā ar mums.

 

  Koncerts iesākās ar sirsnīgu apsveikuma deju vecākiem -  „Lēni augu pie māmiņas”, pēc kuras danču bērni dāvāja vecākiem disku ar "Bitītes" skaistākajiem fotomikļiem. Vakaru vadīja skaistas balss īpašniece Iveta Strautmane. Skaisto zāles dekorējumu, kas palīdzēja sajusties kā īstos bērnu  svētkos, sarūpēja Ilva Prauliņa.

 

  Koncertā piedalījās kolektīvi, ar kuriem "Bitītes" ir sadraudzējušās dejojot kopdejas- vidējās paaudzes deju kolektīvs „Leti” un Blīdenes pamatskolas 5-9.kl. deju kolektīvs. Paldies viņiem!

  Koncerta programma tika radīta no skatuves dejām un  iepriekšējo gadu videomateriālā safilmētām dejām. Līdz ar to dejotājiem un skatītājiem bija iespēja paraudzīties uz padarīto, kavēties  neaizmirstamās atmiņās.  Šādai idejai bija nepieciešams liels darbs, bet kopīgiem spēkiem, pateicoties Jānim Priedem, Annai Graubai, videomateriāls tika veiksmīgi sagatavots un kvalitatīvi atskaņots. Deju kocertā tas bija, kas neierasts.

 

  Kā saka pati deju kolektīva vadītāja- Kristīne Šampiņa: „Deju kolektīvs „Bitītes”, pirms pieciem gadiem, sāka darboties, kā neliels deju pulciņš pirmskolas izglītības iestādē. Šo gadu laikā Bitītes ir izaugušas par lielu bišu saimi ar 35 bitēm, kas jau dalās divās vecuma grupās. Patiess prieks un lepnums bija dejot koncerta noslēguma deju kopā ar viņiem!”

 

Koncerta izskaņā "Bitītēm" labus un uzmundrinošus vārdus teica, gandrīz visas Blīdenes pārvaldes iestādes un kolektīvi.

 

Pēc koncerta bērni ballējās kopā ar vakara vadītājiem Jogitu un Kašeru- dziedāja, dejoja, pūta balonus, apzīmēja sejas, tasīja bērnu ‘’tetovējumus”.

 Vakara izskaņā bija arī uguņošana ko sarūpēja L.Bergmanis.

Neizsakāmu paldies sakām Blūdenes kultūras dzīves organizatorei Litai Neilandei un visiem Blīdenes uzņēmējiem, kuri bija ļoti atsaucīgi un sniedza finansiālu atbalstu, lai sagādātu prieku jaunajiem dejotājiem. Paldies sakām: Trokšu ģimenei, Ķiršu ģimenei, Krauču ģimenei, Jānim Vainovskim un Uldim Šampiņam.

 

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Šampiņa

Brocēnu novada Blīdenes kultūras nama bērnu deju kolektīva "Bitītes" vadītāja

Galerija: 
Kategorija: