ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE SENIORIEM

Atskaņas no ziemassvētku eglītes senioriem, kur bija sapulcējies kupls pūlks. Seniori gan noklausījās sirsnīgu ziemassvētku koncertu, gan mielojās un dejoja, gan gāja jautrās rotaļās.