VASARAS SAGAIDĪŠANA "PAGRABIŅĀ"

Brīvā laika centriņā "Pagrabiņš" notika vasaras sagaidīšanas pasākums. "Pagrabiņa" vadītājas Unas Remeres modrās acs uzraudzībā bērni ar prieku paši gatavoja rosolu un klāja galdu. Pēc tam notika hobiju iepazīšanās spēle, ko vadīja paši bērni, kā arī daudzas citas izdarības.