Pankūku ballīte

                                   PANKŪKU BALLĪTE  “PAGRABIŅĀ”
Blīdenes brīvā laika centrā “Pagrabiņš” jaunajā virtuvītē, kas tapusi pašu spēkiem, notika pirmā “pankūku ballīte”. Sapulcējās pagasta bērni un vadītājas Unas Remeres uzraudzībā tapa pankūku mīkla un tika ceptas gardas pankūkas. Procesā piedalījās paši bērni, tādēļ pankūkas izdevās sevišķi gardas. Brīvajos brīžos no cepšanas un ēšanas tika spēlētas spēles un rīkotas atrakcijas. Gatavošanas tradīciju “Pagrabiņa” virtuvē turpināsim arī turpmāk.