"Pagrabiņa" ekskursija

12. maijā "Pagrabiņa" aktīvākie bērni bija izbraukuma ekskursijā uz "Meža ABC" Padurē. Bērni caur izklaidēm mācījas lietas par mežu. Gan uzzināja kā no koka dabū gatavus dēļus, gan kā jādzēš meža ugunsgrēks, kā taisa plostu, kā orientēties mežā, ko dara mednieki, kādi dzīvnieki tur dzīvo un daudz ko citu. Pēc izzinošas un aktīvas dienas noguruši, bet priecīgi atkal devāmies mājās.