"Pagrabiņa" čaklo bērnu apbalvošana

"Pagrabiņā" notika čaklāko bērnu apbalvošana par "Labajiem darbiem" gan paša "Pagrabiņa"', gan pagasta labā. Čaklāko vidū ir - Paula, Evelīna, Marta, Jūlija, Artūrs, Ksenija un Mārtiņš. Bērni saņēma dāvanas un brauks arī godīgi nopelnītā ekskursijā.