"PAGRABIŅŠ" UN LABIE DARBI

Labo darbu saraksts ir plašs  –  tie ir neskaitāmi daudzie darbiņi, kuriem ikdienā nepietiek laika vai motivācijas. “Pagrabiņa” bērni ļoti labprāt iesaistās labo darbu veikšanā.  Katram pašam ir arī iespēja iniciēt ideju par nepieciešamo Labo darbu un to veikt kopā ar savu draugu, domubiedru kompāniju vai individuāli.
„Labie darbi” turpina Latvijas valsts simtgades aizsākto aicinājumu dāvināt savu laiku labiem darbiem pašiem sev un Latvijai, lai kopīgi paveiktu nozīmīgas lietas.
Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!