Pārdomām novembrī

Katram sava bagātība
 

Nopirka cilvēks sev skaistu māju ar brīnišķīgu augļu dārzu.
Blakus – šķībā, vecā mājiņā dzīvoja skaudīgs un arī kašķīgs kaimiņš, kurš visādi centās sabojāt cilvēkam dzīvi: tad mēslus zem vārtiem izbēra, tad kādas citas riebeklības izdarīja.
Reiz cilvēks pamodās no rīta  īpaši labā garstāvoklī, izgāja ārā uz lieveņa, bet tur -  spainis  ar samazgām… 
Cilvēks padomāja, paņēma spaini un rīkojās - izlēja samazgas, tad spaini iztīrīja tā, ka spīd, iebēra tajā gatavus, garšīgus ābolus no sava skaistā dārza un gāja pie kaimiņa.
Kaimiņš izdzird troksni pie durvīm jau ļauni nodomāja: “Beidzot es viņu sadusmoju!” Atvēra durvis cerībā, ka varēs skandalēties, bet cilvēks smaidīdams sniedz viņam spaini ar āboliem teikdams: “Kas ar ko bagāts, tas ar to dalās!”
Lai jums pietiek savaldības it visās dzīves situācijās un lai Jums vienmēr  ir ar ko dalīties!
 

“Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā,
ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs.
Un pāri visam tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite.”
Kolosiešiem 3: 12 – 14

Pārdomām novembrī,
Blīdenes ev.lut.draudze
Kategorija: