Pārdomām maijā...

Reiz kāds gleznotājs stāstīja, ka bieži viņš sastopas ar cilvēkiem, kuri pauž ilgas, stāstot par izjūtām, ko viņos radījušas gleznas ar dabas ainavām: “Tieši tādā vietā es vēlētos būt,” viņi saka par kādu no skatiem, kuru esmu attēlojis. “Es vēlētos iekāpt šajā gleznā, aiziet pa šo līkumoto celiņu un dzīvot mājā, kuras logi spīd gaiši un visapkārt ir ziedu lauki!”
Visticamāk, ka cilvēki negrib dzīvot gleznā. Viņi vienkārši vēlas atrast to miera un harmonijas pasauli, kuru gleznotājs attēlojis. Viņi ilgojas pēc dzīves, kas fokusējas uz patiesi svarīgām un patiesi skaistām lietām – pēc dzīves, kas ir atšķirīga no tās steidzīgās un juceklīgās eksistences, kura tiek reklamēta.    
Arī pašam gleznotājam ir ilgas, kā vairumam cilvēku, un šo ilgu iemesls ir tam, kāpēc tiek gleznotas gleznas ar dabas ainavām. Un daudziem šīs ilgas ir tik saprotamas. Patiesībā, ja mums nav šādu ilgu pēc vienkāršākas, skaistākas un dabai pietuvinātākas dzīves, tad ar mums kaut kas pavisam nopietni nav kārtībā. Dievs cilvēku neradīja tam lielceļu un sastrēgumu dzīvesveidam, kādu mēs tik ļoti cenšamies uzturēt, Dievs cilvēku radīja mieram un ne haosam. 
Mūsdienu paradokss ir tas, ka mums ir augstākas mājas, bet piezemētāki mērķi; plašāki lielceļi, bet šaurāks skatījums uz situācijām. Mēs pelnam vairāk, bet esam nabagāki; mēs pērkam vairāk, bet priecājamies mazāk. Mums ir lielākas mājas, bet ģimenēs ir mazāk bērnu vai pat vispār tos nevēlamies; vairāk sadzīves tehnikas, bet mazāk laika. Daudziem no mums ir zinātniskie grādi, bet mazāk cieņas pret līdzcilvēkiem; vairāk zināšanu, bet mazāk spējas ieklausīties otrā; vairāk ekspertu un tomēr vairāk problēmu; vairāk zāļu, bet sliktāka veselība. 
Mēs ejam gulēt pārāk vēlu un no rīta pieceļamies jau noguruši; lasām pārāk maz, skatāmies televizoru pārāk daudz un pārāk reti lūdzamies. Mēs pārāk maz  veltam laiku klusumam ar Dievu. 
Mēs esam divkāršojuši savus īpašumus, bet samazinājuši savas vērtības. Mēs priecājamies pārāk reti un dusmojamies pārāk bieži. Mēs esam iemācījušies kā izdzīvot, nevis dzīvot ar prieku. Mēs esam veikuši ceļu uz Mēness un atpakaļ, bet mēs nevēlamies pāriet pāri ielai, lai satiktu senu paziņu vai kaimiņu. Mēs esam iekarojuši kosmosu, bet neizprotam savu iekšējo pasauli. Mēs cenšamies attīrīt atmosfēru, bet arvien vairāk piesārņojam savu dvēseli. Mēs esam pakļāvuši atomus, bet nemākam tikt galā ar savu ego. Mēs esam stresaini, nepacietīgi un nesavaldīgi. Piedošanas vietā, mēs nosodām, smaida vietā mēs pagriežam muguru. Vai tādus mūs vēlās redzēt Dievs? Mēs ražojam vairāk tehnoloģiju, bet mūsu saskarsme vienam ar otru ir arvien retāka un neiecietīgāka... 
Šis ir TV šovu, ātri pagatavojamu ēdienu, lielās varaskāres, nekad nepietiekamās  pelņas un īso attiecību laiks. Šis ir stresa laiks. Šķirto ģimeņu un vientulībā uzaugušo bērnu laiks, greznāku īpašumu un izpostītu kultūras un vēstures liecību laiks. Šis ir ātru ceļojumu, atmestas morāles, vienas nakts pieturu un tablešu laiks, kad ar to palīdzību iegūst visu, sākot no maldinošas laimes līdz nogalināšanai… 
Šis ir mūsu laiks - mēs varam piekrist visiem šiem apgalvojumiem un dzīvot tajos vai arī varam visu mainīt un dzīvot pēc SAVA LAIKA – DIEVA DOTĀ MORĀLES un ATBILDĪBAS LAIKA. 
ATRODIET LAIKU SAVIEM TUVINIEKIEM, SAVAI ĢIMENEI. ATCERIETIES PATEIKT SAVIEM MĪĻAJIEM: “ES TEVI MĪLU!” un ARĪ MĪLĒT! NENODODIET VIŅUS! NELIECIET NEVIENAM VILTIES! ESIET IEJŪTĪGI! 
RUNĀJIET AR SAVIEM BĒRNIEM - VIŅI VIENMĒR LŪKOJAS UZ JUMS AR APBRĪNU, JŪS ESAT VIŅU PARAUGS! PAVADIET KOPĪGI LAIKU - BĒRNI TIK ĀTRI IZAUG! MĀCIET BĒRNIEM CIEŅU PRET VECĀKO PAAUDZI, LĪDZJŪTĪBU PRET VĀJĀKO, UZMANĪBU PRET TUVĀKO, ATBILDĪBU PRET SEVI! MĀCIETIES VISI KOPĀ DUSMU BRĪŽOS BŪT LĒNPRĀTĪGI, MĀCIETIES IT VISĀ MĒRENĪBU UN NEVILTOTU MĪLESTĪBU! 
DĀVĀJIET LABUS VĀRDUS TIEM, KURI ATRODAS JŪSU TUVUMĀ! LABS VĀRDS IR DĀRGUMS, KO JŪS VARAT DĀVINĀT NEKO NEZAUDĒJOT, BET IEGŪSTOT! MĪĻŠ VĀRDS UN GLĀSTS NOVĒRSĪS SĀPES, KURAS MĪT DZIĻI, DZIĻI KATRA DVĒSELĒ. ATVĒLIET LAIKU KĀDAM SNIEGT PALĪDZĪGU ROKU! ATVĒLIET LAIKU SEV, ATVĒLIET LAIKU MĪLESTĪBAI! ATVĒLIET LAIKU SARUNĀM, ATVĒLIET LAIKU MIERAM UN PĀRDOMĀM. ATVĒLIET LAIKU DIEVAM…a.n.
 
Pārdomām maijā,
Blīdenes ev. lut. draudze
 
Kategorija: