LIENE MELLE

Lieni blīdenieki pazīst jau kopš mazotnes. Šeit pastrādāti bērnības nedarbi, aizvadītas skolas gaitas, tagad arī darbs un ģimenes ligzda iekārtota šeit pat Blīdenē.
Liene stāsta, ka bērnībā gribēja kļūt par skolotāju, vēlāk - pamatskolas laikā - par žurnālisti (kas vēlāk arī piepildījās uz kādu brīdi, jo strādāja Saldus rajona laikrakstā "Saldus Zeme", jauniešu lapā "Mikslis").Bet dzīvē viss notiek, mainās un šobrīd Liene strādā Blīdenes bērnudārzā "Vālodzīte" par pirmskolas izglītības skolotāju jau astoto gadu. Liene strādā jauktā vecuma grupā, kurā ir bērni no 1,6 - 5 gadiem.
Liene ir sabiedriska un radošā, un savu darbu veic ar pilnu atdevi. Bērni ļoti ātri sadraudzējas ar Lieni un bieži sanāk izpalīdzēt un mazos pieskatīt arī pie sevis mājās brīvdienās.
"Man ir prieks, ka bērnu vecāki man uzticas, un es labprāt (protams, ja neesmu aizņemta) pieskatu bērnus. Tas man nesagādā grūtības, tieši pretēji, tas ir forši - dzirdēt priecīgus, laimīgus bērnus. Man pašai ir meita, kurai šobrīd ir 4 gadi, un nav lielas nozīmes vai mājās ir viens vai vairāki bērni - galvenais, ka viņiem pašiem patīk ar mani būt un kopā ar mani darboties" - saka Liene.
Viena no Lienes sirdslietām ir dziedāšana. Viņa ir piedalījusies daudz un dažādos konkursos. Liene stāsta, ka ne jau tāpēc, lai uzvarētu, bet lai vienkārši pārbaudītu sevi un darītu to, kas patīk. Šobrīd Liene dzied arī Blīdenes jauktajā korī. "Man nav neviena tāda diena, kad es nedziedātu vai neklausītos mūziku - tā mani uzmundrina dažādās dzīves situācijās. Superīgākā dāvana ko saņēmu dzimšanas dienā man bija iespēja ierakstīt disku ar sev mīļām dziesmām profesionālā mūzikas studijā, un par to saku lielu paldies Dairim Muižniekam", stāsta Liene.
Nedrīkst aizmirst vēl vienu Lienes hobiju. Liene apglezno stikla traukus.
"Sākumā veidoju konfekšu pušķus, bet pēc tam arī sāku mēģināt apgleznot traukus. Darīju to sava prieka pēc, tad draugi pamanīja, novērtēja un vēlējās iegādāties. Nu jau uz dažādiem svētkiem sanāk cītīgāk pastrādāt, lai paspētu pasūtījumus izpildīt. Prieks, ka cilvēkiem patīk, un ka viņi iesaka arī citiem. Man pašai patīk apgūt ko jaunu un interesantu."


Taču arī tas vēl nav viss. Liene ir arī biedrības "Laikavots" vadītāja. Jautāju, kā gan to visu var paspēt viens cilvēks, un Liene nedomājot atbild: "Es daru to, kas man patīk un iedvesmo mani. Biedrības vadību uzņēmos tikai uz laiku, jo neesmu cilvēks, kam patīk izrīkot. Man vairāk patīk pašai darboties un iesaistīties. Man ir daudz ideju un, protams, ceru tās arī realizēt, jo mums ir forša un radoša komanda un atbalstītāji.
Pirms Ziemassvētkiem organizējām dvēselisku un mīļu novada mūziķu sadraudzības koncertu ar labdarības mērķi. Koncertā uzstājās Brocēnu novada mūziķi un dzejnieki, savukārt naudiņa, kas tika saziedota, tika izmantota, lai iepriecinātu Brocēnu novada daudzbērnu ģimenes svētkos. Ar šo koncertu mēs gribējām parādīt, ka mūsu novadam ir ar ko lepoties, tai skaitā, mēs lepojamies arī ar mūsu daudzbērnu ģimenēm. Šogad iepriecinājām 16 ģimenes, bet ceram, ka šāds koncerts varētu kļūt kā tradīcija, un ka mēs varētu iepriecināt visas daudzbērnu ģimenes, jo novadā tādu vairs nav daudz.
Jāpiebilst, ka koncerts izdevās augstā līmenī, ļoti emocionāls un sirsnīgs, un saņēmām dauz pozitīvas atsauksmes gan no atbalstītājiem, mūziķiem, gan arī no koncerta apmeklētājiem.
Man cilvēki ir prasījuši, kāpēc es to daru, jo man taču par to nemaksā - es saku, ka man tas sagādā prieku. Priecājos, ja cilvēkiem patīk tas ko daru, priecājos arī par kritiku, jo mēs esam cilvēki un no savām kļūdām mācāmies. Nekļūdās tikai tas, kas nedara!
Es ceru, ka izdosies realizēt vēl dažas mūsu biedrības ieceres - un ceram arī uz iedzīvotāju atbalstu.
Ko es gribu novēlēt Blīdenei?
Blīdenei gribētu novēlēt kļūt spilgtākai, sakoptākai un atsaucīgākai."