Līgo vakars Blīdenē

Blīdenes kultūras nama pašdarbnieki, kolektīvu vadītāji, pārvaldes vadītāja, kultūras nama darbinieki un dejotāji no Blīdenes pamatskolas radīja svētku noskaņu Blīdenes pagasta koncertā “Jampadracis Līgo vakarā”. Uz koncertu bija sanācis kupls skatītāju pulciņš. Koncertā tika dejotas dažādas dejas, gājām rotaļās un  kopīgi dziedājām  dziesmas. Pēc koncerta bija zaļumballe, kurā spēlēja brāļi Jurovi.