INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

Takas "Pēdu paradīze" klājuma izveidošanai, aicinām vākt vīna pudeļa korķus un plastmasas korķīšus no dzērienu pudelēm. 
Savākšanas trauks atrodas pārvaldes ēkas 1. stāvā.
Priecāsimies par atnestajiem čiekuriem, vēlāk arī par zīlēm un kastaņiem.