IEDZĪVOTĀJU SAPULCE

      BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA
                       UZ IKGADĒJO

                IEDZĪVOTĀJU SAPULCI
              Š.G. 30 MAIJĀ PLKST. 17:00
          BLĪDENES PAGASTA PĀRVALDES
                     MAZAJĀ ZĀLĪTĒ.