IEDZĪVOTĀJU SAPULCE

 BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA
                UZ IKGADĒJO 
          IEDZĪVOTĀJU SAPULCI
      Š.G. 30 MAIJĀ PLKST. 17:00

BLĪDENES PAGASTA PĀRVALDES
              MAZAJĀ ZĀLĪTĒ