Blīdenes kultūras nama vēsture

Blīdenes kultūras namā par KN vadītājiem strādājuši:

Pirmie ieraksti atrasti, ka no 1947.gada līdz 1957.gadam  Blīdenes tautas namā strādāja Marnauza Ādams, Kalnzemnieks  Voldemārs, Ozols Kārlis,
no 1957.-1960.gadam Taiga Danberga (Kronberga),
 1960.-1961. Zaiga Januškaite,
 1961.-1965. Laima Sotņika (Bušante),
1965.- 1971. Maiga Avotiņa,

1971.-1975.gadam Grinberga Alise,
1975.-1985.g. Lasmane Vilma,(Holendere)
1985.-1987.g. Dimants Jānis,
1987.-1992.g. Strazdovska Solveiga,
1992.aprīlis,maijs Ābele Inga
1992.-1997.g. Jēkabsone Irina
1997.- šodienai  Neilands Māris.

 

Līdz 1986.gada maijam Blīdenes KN atrodas Blīdenes muižas ēkā, bet tad tas cieš ugunsgrēkā, koncerti un pasākumi notiek Blīdenes pamatskolas aktu zālē, līdz 1989.gadā tiek atklāts jaunais kultūras nams, kurš atrodas tur vēl šodien.

1997. gadā, sākot strādāt kultūras namā, nebija neviens pašdarbības pulciņš, visi bija kādreiz bijuši, taču tajā brīdī neviens vairs nedarbojās. Pirmais 1997.gadā nodibinājās teātris- režisors Māris Neilands un deju studija „ Fāze” vad. Juta Neimane, (pirmos gadus strādāja bez atalgojuma, tad darba samaksa bija 10,- Ls/ vēlāk 20Ls/mēn.), deju studija darbojās līdz 2008.gadam, bet teātris ar nelieliem pārtraukumiem darbojas līdz šim brīdim.
No 1998.g janvāra sāk darboties pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs, kur dalības maksu sākumā maksā paši vecāki – vadītāja Venita Ozola, darbojās līdz 2006.gada maijam, tad bija pārtraukums, līdz atkal tagad ir bērnu deju kolektīvs, ko vada Kristīne Šampiņa.
Divas sezonas bija iespēja mācīties kantrīdejas (dalības maksa 0.20Ls par reizi, vadītājas Amanda Volfa, Sendija Audriņa, Eva Mičule), diemžēl ar laiku dalībnieki samazinājās. Divas sezonas bija iespēja nodarboties ar aerobiku un vingrošanu( par brīvu), diemžēl atsaucība  ļoti neliela. Ir rīkoti floristikas kursi, bērniem vizuālās mākslas pulciņš, piedāvātas iespējas apgūt tapošanu u.c. rokdarbus. Izmēģināti dažādi varianti atpūtas vakaru rīkošanā, bet iedzīvotāju atsaucība ļoti pasīva.
Vēsture stāsta, ka jauniešu deju kolektīvs jau pastāvējis tālajos 70.gados un par to vadītājiem strādājuši: Bricis Jānis, Inta Šampiņa, Velga Volfa, bet ap 1988.gadu tas pajucis. Tajos pašos  gados Blīdenē darbojies arī koris, kurā dziedājuši arī dalībnieki no Remtes, kas  1985.gadā ieguvis  ceļazīmi uz Dziesmu svētkiem un tajos piedalījies .
2001.gada Lieldienās dibinājās no jauna jauniešu deju kolektīvs, kuru līdz 2005.gadam vada Baiba Freidenfelde, bet turpmākos gadus līdz pat šodienai Sanita Šampiņa-Bergmane.
2003.gadā izveidojās vidējās paaudzes deju kolektīvs, kurš 2008.gadā tika pie kolektīva nosaukuma „LETI”. Līdz 2005.gadam to vada Baiba Freidenfelde, bet no 2005.gada rudens līdz šodienai Dzintars Kaksis.
2005.gada janvārī nodibināts sieviešu vokālais ansamblis „ Monodija” – vadītāja Ruta Muhitdinova, darbojās 5 sezonas, tad pēc iedzīvotāju ieteikuma 2011.gada decembrī  tika dibināts koris, diemžēl tik daudz dalībniekus neizdevās piesaistīt, bet no šī laika darbojas jauktais vokālais ansamblis , kuru divas sezonas vadīja vadītāja Dina Zariņa, bet šajā sezonā turpina darboties un to vada Zane Ņukša.
Pašlaik no 2013.gada augusta darbojas aerobikas pulciņš( dalības maksa 1,-Ls par vienu nodarbību) vadītāja Maruta Broka.

Raksts gatavots 2013.gada oktobrī.
                        Sagatavoja Lita Neilande
Kategorija: