BLĪDENES BIBLIOTĒKA

2018. gadā Blīdenes pagasta bibliotēkā abonēti 33 periodiskie izdevumi. Jaunākie izdevumi lasāmi uz vietas bibliotēkā, bet vecākus var ņemt līdzi lasīšanai mājās.