Āra trenažieru laukuma atklāšana

Biedrības "Laikavots" līdera projekts un pašvaldības līdzfinansēto inciatīvas projekts par āra trenažieru ierīkošanu. Pārvaldes darbinieku veidots laukums un atpūtas vieta.