Vēsturiskais apraksts

 

- Pirms kara pagasta padomes bibliotēkā 1200 sējumi - darbojas pagasta nama pārzinis Krišus VALBIS. Ir arī kultūras fonda bibliotēka 500 sējumi.
- Tagadējā bibliotēka dibināta 1946. gada 18. jūlijā (pirmais ieraksts inventāra grāmatā. Bibliotēka atradās muižas kompleksa Pils ēkā no 1946. līdz 1986. gadam.
- 1986. gada 30. maijā Pils nodeg. Grāmatas nesadeg, bet ļoti daudz bojātas - salietas ar ūdeni. Bibliotēku pārvieto uz paju sabiedrības "Blīdene" "Tehniskā centra" telpām (1986. - 1989.g.)
- 1989. gads, novembris. Bibliotēkai viena pārlogota, otra bezlogota, mitra telpa jaunajā administratīvajā - kultūras celtnē "Ievas".
- 1996. gada 26. decembris. Bibliotēka pēc vairākkārtējiem lūgumiem saņem piemērotas telpas bibliotēkai. Bibliotēkas rīcībā trīs telpas ar kopējo platību 144,8 m2.

No 1946. gada Blīdenes pagasta bibliotēkā strādājuši:

Ādams un Irēna (tēvs un meita) MARNAUZI (1946-1951)
Hermīne ŠILE (1951-1953)
Dzidra STRAUME (GRĀVE) (1953-1956)
Laima SOTŅIKA (BUŠANTE) (1956.g.1.nov.-1961)
Zinaīda LOSEVA (BATARAGA) (1961-1962)
Lonija GULBE (1962-1965)
atkārtoti - Laima BUŠANTE (1965-2005.g. 20.V)
Vineta Sproģe (ar 2004. gadu).
Līga Šnipke (ar 2005.gada 1. oktobri)

1976. gada maijā bibliotēkai piešķirts "Teicama darba bibliotēka" nosaukums.

2003. gada 17. martā Brocēnu novada Atzinības raksts par ieguldījumu Brocēnu novada attīstībā un līdzdarbību novada sabiedriskajā dzīvē.

Kategorija: