Jauniešu deju kolektīvs "Blīdene"

Deju kolektīva vadītāji:
2001. – 2005.    Baiba Freidenfelde
2005. - …          Sanita Šampiņa-Bergmane
 
Skates un rezultāti:
2003.gads 11.maijs Kalnu kultūras namā - 23.1 punkts, I pakāpe
2004.gads 10.aprīlis Saldus kultūras centrā - III pakāpe
2005.gads 16.aprīlis Saldus kultūras centrā - II pakāpe
2006.gads 1.aprīlis Saldus kultūras centrā - 32.5 punkti
2007.gads 4.maijs Saldus kultūras centrā - II pakāpe
2008.gads 9.marts Saldus kultūras centrā - 33.5 punkti, II pakāpe
2009.gads 19.aprīlis Saldus kultūras centrā - 37.83 punkti, II pakāpe
2010.gads 3.aprīlis Saldus kultūras centrā - 38.5 punkti, II pakāpe
2011.gads 9.aprīlis Saldus kultūras centrā - 43.5 punkti, I pakāpe
2012.gads 17.marts Saldus kultūras centrā - 41 punkts, I pakāpe
2013.gads 20.aprīlī Saldus kultūras centrā - 41.2 punkti, I pakāpe
 
Mēģinājumi notiek svētdienās 12:00 Blīdenes kultūras namā

 

Blīdenes jauniešu deju kolektīvs dibinājies 2001.pavasarī, Lieldienu dienā 14.aprīlī, kad laukā pēkšņi bija uzsnidzis sniegs līdz potītēm un jaunieši Baibas Freidenfeldes pavadībā dejoja latvju dančus Blīdenes kultūras namā. Tad arī radās ideja, ka esam tik daudz un varam varbūt mēģināt dejot tautiskās dejas.
Tā sākām dejot – tērpus meklējām un šuvām paši, kurpes pirkām „Gerkenā” 1 Ls pāris, tirgū puišiem cepures un meitām zābakus (visus 38.izmēru)J
2003.gadā jau gājām uz skati, lai tiktu uz deju svētkiem. Tas bija tāds saviļņojums, ko otrreiz neatkārtot. Skate notika Kalnu kultūras namā un komisijā sēdēja visi Rīgas deju kolektīvu virsvadītāji, kādi 10 žūrijas locekļi. Visi citi kolektīvi gatavojās deju svētkiem 2 gadus, bet mēs ierodamies pēdējā gadā. Tērpi aizlienēti no skolas, jo pašiem savi vēl top „Muduros”. Nodejojām pēc labākās sirdsapziņas un gaidam rezultātus, mūs nesauc, jau domas, ka neesam tikuši uz svētkiemL Bet tad Jānis Purviņš mūs izsauc pēdējos – ar iegūtiem 23.1 punktiem un I pakāpi, kas ir vislabākais rezultāts visā rajonā un 7. valstī savā C grupā. NEIESPĒJAMIJ Un tad dodamies uz 2003.gad deju svētkiem, kuri paliks atmiņā ar virsvadītāju izsaucieniem „Blīdene, kur ir centrs?”. Mēs dejojām stadiona pašā priekšā vidū un bijām virsvadītāju acu priekšā – apmulsuši, satraukušies, bet bezgala lepni!
 Nu jau esam aizvadījuši 3 deju svētkus. Arī šogad 2013.gadā ieguvām I pakāpes diplomu C grupā, kas ir liels sasniegums un lepnums.
Kolektīva 10 gadu jubilejas priekšvakarā jaunieši aizpildīja anketas. Uz jautājumu: „Kāpēc nāc dejot tieši Blīdenes jauniešu deju kolektīvā?” atbildēja: „Jautrs, jauks kolektīvs, patīkama gaisotne, visi dejotāji pazīstami, vēlos būt kopā ar draugiem, jo Blīdenē ir paši labākie dejotāji  Jo vēlos aktīvi piedalīties dzimtās puses aktivitātēs, jo šeit ir manas mājas.”
Mēģinājumus apmeklējam šā tā, bet koncerti mūs vieno. Visā visumā kolektīvs ir draudzīgs un izpalīdzīgs.
Deju kolektīvs ir tas, kas Blīdenes jauniešus vieno un aicina katru nedēļas nogali atgriezties no lielākām un mazākām pilsētām savā pagastā. Ne tikai dejot, bet arī interesanti pavadīt brīvo laiku.

 

Rakstu sagatavoja Sanita Šampiņa - Bergmane
Kategorija: