Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde "Mūsmājas" filiāle Blīdenē

Vadītājas vietniece: Daina Gredzena
Adrese: "Vālodzīte", Blīdenes pagasts, Brocēnu novads
Tālrunis: 63865940, 63864340
E-pasts: daina.gredzena@inbox.lv
http://www.draugiem.lv/valodzite/

2005.g. vasarā tiek pieņemts lēmums par Brocēnu novada pašvaldības pirmskolas izglītību "Mūsmājas", proti, 5-6 gadīgo Brocēnu un Blīdenes bērnu apmācība tiek realizēta Blīdenē. 2005.g. 22.septembrī bērnudārzs pievienojas pie Brocēnu novada bērnudārza "Mūsmājas" un kļūst par tā filiāli.
Tā paša gada 6.oktobrī izremontētās telpās uzņem 92 audzēkņus un 23 darbiniekus. Iestādē realizē pirmskolas izglītības programmu (kods 01011111, licence nr. V-3545)
Tiek izveidotas piecas grupas:
1) jaukta vecuma bērni
2) divas piecgadīgo grupas
3) divas sešgadīgo grupas

 

Šajā mācību gadā pirmskolas iestādi apmeklē 53 bērni:
1) jauktā vecuma grupa no 1,5 - 4 gadi
2) jauktā vecuma grupa 4-5 gadi
3) divas grupas ar 6 gadu veciem bērniem.

Kategorija: