Blīdenes pamatskola

Blīdenes pamatskola ir skola ar 165 gadu vēsturi un drošu skatu nākotnē, skola ar pieredzi un vēlēšanos izzināt jauno, un savā darbībātā balstās humānās pedagoģijas teorijā, praksē un pieredzē.
Skola, kuru par savu saukt izvēlas skolēni un skolotāji. Šajā mācību gadā mācās 81 skolēni un strādā 15 skolotāji.

Tiek realizētas trīs izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Skola ir nozīmīga ar darbību Chain un Comenius projektos.

 

Adrese:
Skolas ielā 1,Blīdenes pagasts, Brocēnu novads LV-3852
Tālruņi:
Skola - 63865316
Direktore - 29486368
Fakss - 63864317
E-pasts: blidene.skola@broceni.lv
Mājaslapa: www.blidenesskola.lv

Kategorija: