Blīdenes evaņģēliski luteriskā draudze


Blīdenes evaņģēliski luteriskā draudze savu darbību atjaunoja 1991.gadā. 2000.gadā draudze attīrīja bijušās baznīcas pamatus un iekārtoja baznīcu zem klajas debess, kurā sākotnēji divas reizes mēnesī, bet kopš 2008.gada vasaras četras reizes mēnesī noturēja dievkalpojumus. Pēdējos gados zaļajā baznīcā notiek ikgadējie sadraudzības dievkalpojumi.
2007.gadā draudze ar Saldus novada domes finansiālu atbalstu sakopa baznīcas parku. 2009.gadā draudze uzsāka draudzei piederošās „Mācītājmājas” un tās apkārtnes atjaunošanu un labiekārtošanu. 2013.gadā nodibinājums „Cemex Iespēju fonds” atbalstīja Blīdenes draudzes projektu par „Mācītājmājas” parka saglabāšanu un atjaunošanu un piešķīra finansiālu atbalstu. Draudzei ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar „Blīdenes stādaudzētavu”.
Kopš 2011.gada draudzei ir pievienojušies arī Brocēnu iedzīvotāji un ir izveidota kalpošanas vieta Brocēnos.
Dievkalpojumi Blīdenes pagastā notiek „Mācītājmājā” 1. un 3.svētdienā pulksten 12:30 un 2. un 4.svētdienā pulksten 10:00. Savukārt Brocēnos dievkalpojumi notiek 1. un 3.svētdienā pulksten 10:00 un 2. un 4.svētdienā pulksten 12:30.
Blīdenes draudzē ir 81 draudzes loceklis. Blīdenes draudzei ir vairākas māsu draudzes Latvijā (Vecauces, Rubas, Liepājas Lutera, Gramzdas, Apriķu, Lipaiķu, Kuldīgas Sv. Katrīnas, Gaiķu, Doles – Ķekavas, Ropažu, kā arī sadraudzība ar Rīgas Jēzus draudzes diakoniju) un divas māsu draudzes Amerikas Savienotajās Valstīs (Ilinoisas štatā). Blīdenes draudze divas reizes gadā organizē sadraudzības pasākumus, kuros piedalās Latvijas māsu draudžu pārstāvji, kā arī ciemiņi no citām Latvijas evaņģēliski luteriskajām draudzēm. Amerikas māsu draudžu pārstāvji ir apciemojuši Latviju un kopā ar Blīdenes draudzes pārstāvjiem piedalījušies „Mācītājmājas” un tās parka, kā arī „zaļās” baznīcas sakopšanā.
Blīdenes draudzē kalpo mācītājs Kārlis Rozentāls. Ar mācītāju var sazināties pa mobilo tālruni: +37125977777 vai elektronisko pastu: juhuhu@inbox.lv Par iespēju kristīties, iesvētīties vai laulāties ir jāsazinās ar draudzes mācītāju.
Draudzē darbojas diakonija un ir iespējams saņemt drēbes un apavus, kā arī iznomāt palīgierīces (kruķus, ratiņ krēslus).
Draudzes padomes priekšniece ir Sanita Vanaga (mob.tālr.29109020, elektroniskais pasts: Sanita.Vanaga@zm.gov.lv).  
 

Blīdenes evaņģēliski luteriskās draudzes rekvizīti:
reģ.Nr.: 90000285108
konts: LV62HABA0551034396459
adrese: “Ievas”
Blīdenes pag.,
Brocēnu nov., LV – 3852, Latvija

Rakstu sagatavoja draudzes padomes
priekšniece Sanita Vanaga
Kategorija: