80- tie

1989.g. Blīdenē bija 483 iedzīvotāji, Stūros - 104, Pilsblīdenē - 81 iedzīvotājs.
Šai pašā gadā skolai tika uzcelta jauna piebūve (arhitekts E. Ābuls).

Kategorija: