Pamatskola

Piemiņas brīdis 25.martā

Pieminot 1949.gada 25.marta deportāciju upurus, Blīdenes pamatskolas skolēni, skolotāji, represētie un pagasta iedzīvotāji pulcējās piemiņas pasākumā.

Barikāžu atceres diena

 

20.janvārī Blīdenes skolas sporta laukumā notika 1991.gada janvāra Barikāžu atceres dienai veltīts pasākums, kur skolēni pulcējās ap ugunskuru, klausījās sk. Lāsmas Plaudes stāstījumu par janvāra notikumiem 1991.gadā.

Blīdenes pamatskola

Blīdenes pamatskola ir skola ar 165 gadu vēsturi un drošu skatu nākotnē, skola ar pieredzi un vēlēšanos izzināt jauno, un savā darbībātā balstās humānās pedagoģijas teorijā, praksē un pieredzē.
Skola, kuru par savu saukt izvēlas skolēni un skolotāji. Šajā mācību gadā mācās 81 skolēni un strādā 15 skolotāji.

Tiek realizētas trīs izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Skola ir nozīmīga ar darbību Chain un Comenius projektos.

 

Adrese:
Skolas ielā 1,Blīdenes pagasts, Brocēnu novads LV-3852
Tālruņi:
Skola - 63865316
Direktore - 29486368
Fakss - 63864317
E-pasts: blidene.skola@broceni.lv
Mājaslapa: www.blidenesskola.lv

Subscribe to RSS - Pamatskola