"Laikavots"

Biedrība "Laikavots"

Biedrības valdes priekšsēdētāji:      

2005. – 2006.    Baiba Freidenfelde
2006. – 2013.    Sanita Šampiņa-Bergmane
2013. – ...          Liene Melle

Biedrība "Laikavots" dibināta 2005.gada 16.jūnijā, tās dibinātāji ir Baiba Freidenfelde, Sanita Šampiņa-Bergmane, Juta Neimane, Ansis Ābuls, Uldis Šampiņš un Gunārs Upmanis.

Biedrības mērķi ir:

1.Saglabāt un atjaunot kultūrvēsturisko mantojumu Blīdenes pagastā;

2.Veicināt sabiedrības integrāciju sociālās vides uzlabošanai un attīstībai;

3.Organizēt izglītības, kultūras, sporta un atpūtas pasākumus dzīves kvalitātes uzlabošanai.

 
Mūsu labie darbi:

Darbības sākumā biedrība anketēja Blīdenes pagasta iedzīvotājus ar mērķi izzināt iedzīvotāju vēlmes un vajadzības. Organizēja pagasta iedzīvotāju kopsapulci, apkārtnes sakopšanas talkas, sporta svētkus, orientēšanās sacensības "Iepazīsti savu pagastu", Ziemassvētku pasākumu kopā ar folkloras kopu. Palīdzējām realizēt skolas vinnēto projektu "Bērnu rotaļu un atpūtas laukums", realizēts projekts "Īpaši aizsargājams dabas objekts "Blīdenes baznīcas parks"".  2008.gada 18.novembrī par godu Latvijas 90.dzimšanas dienai tika veidots "Gaismas ceļš". Atjaunojām kinofilmu arhīvu un pārfilmējām, apkopojām vienā dokumentālā filmā kadrus no mājas arhīviem un izveidojām dokumentālu filmu "Blīdene 70.-80. gados."
 
Šogad 2013.gada vasarā ir pārvēlēta biedrības valde un priekšsēdētāja. Biedrības valdē tagad ir Liene Melle, Sanita Šampiņa-Bergmane, Lana Paulauska-Uzule, Lāsma Plaude, Silva Brice un Ansis Ābuls.

Rakstu sagatavoja Sanita Šampiņa - Bergmane

Subscribe to RSS - "Laikavots"