Jaunumi Blīdenes pagastā

 

VASARAS SAGAIDĪŠANA "PAGRABIŅĀ"

Brīvā laika centriņā "Pagrabiņš" notika vasaras sagaidīšanas pasākums. "Pagrabiņa" vadītājas Unas Remeres modrās acs uzraudzībā bērni ar prieku paši gatavoja rosolu un klāja galdu. Pēc tam notika hobiju iepazīšanās spēle, ko vadīja paši bērni, kā arī daudzas citas izdarības.

IEDZĪVOTĀJU SAPULCE

 BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA
                UZ IKGADĒJO 
          IEDZĪVOTĀJU SAPULCI
      Š.G. 30 MAIJĀ PLKST. 17:00

BLĪDENES PAGASTA PĀRVALDES
              MAZAJĀ ZĀLĪTĒ

Pankūku ballīte

                                   PANKŪKU BALLĪTE  “PAGRABIŅĀ”
Blīdenes brīvā laika centrā “Pagrabiņš” jaunajā virtuvītē, kas tapusi pašu spēkiem, notika pirmā “pankūku ballīte”. Sapulcējās pagasta bērni un vadītājas Unas Remeres uzraudzībā tapa pankūku mīkla un tika ceptas gardas pankūkas. Procesā piedalījās paši bērni, tādēļ pankūkas izdevās sevišķi gardas. Brīvajos brīžos no cepšanas un ēšanas tika spēlētas spēles un rīkotas atrakcijas. Gatavošanas tradīciju “Pagrabiņa” virtuvē turpināsim arī turpmāk.

Sacensības galda tenisā

03. martā Blīdenē jauniešu klubiņā “Pagrabiņš” notika sacensības galda tenisā. Tika aicināts ikviens pagasta iedzīvotājs. Ieradās paši aktīvākie censoņi, kuri jautrā gaisotnē cīnījās par balvām. Sacensības atklāja “Pagrabiņa” aktīvākais apmeklētājs Kristaps Eglītis un “Pagrabiņa” vadītāja Una Remere, pārējie kā fanu klubiņš dzīvoja līdzi dalībniekiem un uzmundrināja.  Piedalījās sieviešu un vīriešu komandas, un pēc sīvām cīņām tikām arī pie uzvarētājiem – sieviešu nominācijā pirmo vietu ieguva Dace Ruicēna, otro – Monta Trokša un trešo vietu izcīnīja Daniels Bricis un gribētos piebilst, ka Daniels bija jaunākais sacensību dalībnieks un mums liels prieks par viņa drosmi piedalīties. Savukārt vīriešu nominācijā pie pirmās vietas tika Kristiāns Neilands, otrā vieta – Edžus Dālmanis un treša vieta – Juris Bricis.

Pasākuma organizatori  saka lielu paldies visiem, kas piedalījās!
 

Piemiņas brīdis 25.martā

Pieminot 1949.gada 25.marta deportāciju upurus, Blīdenes pamatskolas skolēni, skolotāji, represētie un pagasta iedzīvotāji pulcējās piemiņas pasākumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Jaunumi Blīdenes pagastā