Jaunumi Blīdenes pagastā

 

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

Takas "Pēdu paradīze" klājuma izveidošanai, aicinām vākt vīna pudeļa korķus un plastmasas korķīšus no dzērienu pudelēm. 
Savākšanas trauks atrodas pārvaldes ēkas 1. stāvā.
Priecāsimies par atnestajiem čiekuriem, vēlāk arī par zīlēm un kastaņiem.

"Pagrabiņa" čaklo bērnu apbalvošana

"Pagrabiņā" notika čaklāko bērnu apbalvošana par "Labajiem darbiem" gan paša "Pagrabiņa"', gan pagasta labā. Čaklāko vidū ir - Paula, Evelīna, Marta, Jūlija, Artūrs, Ksenija un Mārtiņš. Bērni saņēma dāvanas un brauks arī godīgi nopelnītā ekskursijā.

Atskats uz Jaunpils teātra izrādi

Jaunpils teātris, tieši Vasaras saulgriežu vakarā, viesojās Blīdenē ar izrādi Ā.Alunāns “Mūsu pokāls”.

Līgo vakars Blīdenē

Blīdenes kultūras nama pašdarbnieki, kolektīvu vadītāji, pārvaldes vadītāja, kultūras nama darbinieki un dejotāji no Blīdenes pamatskolas radīja svētku noskaņu Blīdenes pagasta koncertā “Jampadracis Līgo vakarā”. Uz koncertu bija sanācis kupls skatītāju pulciņš. Koncertā tika dejotas dažādas dejas, gājām rotaļās un  kopīgi dziedājām  dziesmas. Pēc koncerta bija zaļumballe, kurā spēlēja brāļi Jurovi.

"Pagrabiņa" ekskursija

12. maijā "Pagrabiņa" aktīvākie bērni bija izbraukuma ekskursijā uz "Meža ABC" Padurē. Bērni caur izklaidēm mācījas lietas par mežu. Gan uzzināja kā no koka dabū gatavus dēļus, gan kā jādzēš meža ugunsgrēks, kā taisa plostu, kā orientēties mežā, ko dara mednieki, kādi dzīvnieki tur dzīvo un daudz ko citu. Pēc izzinošas un aktīvas dienas noguruši, bet priecīgi atkal devāmies mājās.

ATSKATS UZ DZIEDIENA JUBILEJAS PASĀKUMU

Blīdenes kultūras nama rīkotajam pasākumam “Dziediens” ,šogad tika svinēta jubileja 20 gadi, kas notika 5. maijā.  “Dziedienā” ikvienam, kuram ir drosmes dziedāt, ir iespēja kāpt uz skatuves un dziedāt. Šogad  īpaši  tika aicināti tie dalībnieki, kuri ieguvuši godalgotās vietas, kā arī visi tie, kuri vēlējās dziedāt. Šajā gadā ceļojošā balva netika pasniegta, tā palika glabāties kultūras namā līdz citai reizei. Un tā jubilejas koncertā piedalījās- deju kolektīvs “Bitītes”, Šampiņu ģimene, kura uzvarējusi 2014.

MASĀŽA

"Dari neiespējamo, lai sasniegtu iespējamo" /A.Rubinšteins/

Klasiskā masāža visam ķermenim  80 min.
Klasiskā muguras un kāju masāža 45 min.
Klasiskā muguras masāža 30 min.
Apkakles zonas masāža 25 min.
Kāju masāža 30 min.
Roku masāža 25 min.
Aromterapija 80 min.

Darba laiks: Pirmdiena, Piektdiena 9:00 - 18:00

Pieteikties pie SPA meistares Kristas - 25572523

SADANCIS

JDK “Blīdene” un draugu deju koncerts “Šķiet, es jūtu pavasari”

Lapas

Subscribe to RSS - Jaunumi Blīdenes pagastā