Jaunumi Blīdenes pagastā

 

Skulptūra uz saliņas

Blīdenes pagastā dīķa saliņā tika atklāta skulptūra, kura veidota projekta ietvaros - "Industriālā māksla laukos".

Nodarbības un izstādes bibliotēkā

Blīdenes bibliotēkā vasaras garumā notika dažādas nodarbības bērniem, gan spēles, gan filmu skatīšnās, kā arī izstādes - Kristas Bergas gleznu izstāde, gan arī dažādi adījumi, tamborējumi un paštaisītas kartiņas no rokdarbu izstādes "Savam priekam".

Skolas gaitu iesākšanas pasākums

Skolas gaitu iesākšanas pasākumā arī piedalījās Brocēnu jauniešu centrs "Kopā", kur jaunieši Blīdenes bērniem organizēja dažādas spēles un izklaides. Bērni tika informēti arī par veselīgu dzīvesveidu  ar fitnesa speciālisti.

"Labo sajūtu"takas atklāšana

Labo sajūtu taka "Pēdu paradīze" 430 m gara ar 30 dažādiem segmentiem. Blīdenes pagasta darbinieku pašu izdomas un roku darbs.

Āra trenažieru laukuma atklāšana

Biedrības "Laikavots" līdera projekts un pašvaldības līdzfinansēto inciatīvas projekts par āra trenažieru ierīkošanu. Pārvaldes darbinieku veidots laukums un atpūtas vieta.

Lejasbērzu bērnu rotaļu laukuma atklāšana

Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu komkurss ar biedrības "Laikavots"' piedalīšanos rotaļu laukuma ierīkošanā Blīdenes pagastā ar aktīvu Lejasbērzu iedzīvotāju piedalīšanos.

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

Takas "Pēdu paradīze" klājuma izveidošanai, aicinām vākt vīna pudeļa korķus un plastmasas korķīšus no dzērienu pudelēm. 
Savākšanas trauks atrodas pārvaldes ēkas 1. stāvā.
Priecāsimies par atnestajiem čiekuriem, vēlāk arī par zīlēm un kastaņiem.

"Pagrabiņa" čaklo bērnu apbalvošana

"Pagrabiņā" notika čaklāko bērnu apbalvošana par "Labajiem darbiem" gan paša "Pagrabiņa"', gan pagasta labā. Čaklāko vidū ir - Paula, Evelīna, Marta, Jūlija, Artūrs, Ksenija un Mārtiņš. Bērni saņēma dāvanas un brauks arī godīgi nopelnītā ekskursijā.

Atskats uz Jaunpils teātra izrādi

Jaunpils teātris, tieši Vasaras saulgriežu vakarā, viesojās Blīdenē ar izrādi Ā.Alunāns “Mūsu pokāls”.

Lapas

Subscribe to RSS - Jaunumi Blīdenes pagastā